• Hampton Amstrup posted an update 8 months ago

    เนื้อหา สำหรับลงประกาศGMI Markets(ชื่อเดิม GMI Edge) คือ โบรกเกอร์ FOREX คุณภาพสูง จากประเทศอังกฤษ

    เทรดเดอร์ในประเทศไทยนิยมเรียกย่อๆ ว่า gmi หรือ gmi forex

    มีบัญชี Swap free ไม่จำกัดจำนวนวัน และมี เลเวอเรจสูงถึง 1:2000

    มีเว็บไซต์รองรับภาษาไทย มีคนไทยให้บริการ ตอบคำถามผ่านทางออนไลน์

    มีออฟฟิตให้ความรู้การเทรด FOREX ฟรี ในกรุงเทพฯ…[Read more]